Category archives for: دیدگاه

تبعیض دربود جه ی ولایات تحت پروسه ی انتقال امنیت

محمد عوض نبی زاده باآغازخروج نيروهاي ناتوازافغانستان، درحال حاضرارتقاي توانايي هاي اردو پليس ملی ودیگر نیرو های امنیتی كشورمورد توجه قرارمیگیرد درحاليكه،مشكلات بيسوادي،نبود توازن ترکیب قومی سربازان ,فساد مالي,ترس وهراس سربازان نسبت به تشديد حملات طالبان با لباس پليس ودیگرنيروهاي امنیتی،برمقامهاي دولتي ونيروهاي خارجي یکی ازمشکلات مهم دربرابرامنیت وثبات افغانستان قرارداردواین عوامل فرارسربازان راازوظیفه روبه […]

ترورهای زنجیره ای وکودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور

نویسنده: محمد عوض نبی زاده ترورهای زنجیره ای وکودتای خزنده علیه اقوام محروم کشورقرنها است که اقوام محروم افغانستان هزینه تفکرخشونت واعمال نفرت انگیزسرکوب نظامهای استبدادی رامی پردازند و قربانی تبعیض قومگرایانه نظامهای استبدادی اندکه با ستم وبیدادگری عدالت رابه گورستان سیاه برای مردم این سرزمین مبدل ساخته است . افزون خواهی جنون آمیز نظامهای […]

خط دیورندعامل اصلی بحران افغانستان

نویسنده: محمد عوض نبی زاده پیشینه تاریخی معاهده خط دیورند:-کشوریکه درتاریخ معاصربالای آن افغانستان نام نهاده شده است خودزمانی بخشی ازجغرافیایی سیاسی بزرگتری بودکه حکومتهای آن با حمایت قدرتهای منطقه وفرامنطقه ای،مستقرویاخلع میشدند.اوضاع نابه سامان آن زمان افغانستان موجبات نگرانی دوابرقدرت وقت انگلیس وروسیه تزاری رافراهم آورده بود،آنها توافق نمودند تابرای پیشگیری ازبرخوردهای ممکنه میان […]

اسکان دایمی یگانه راه حل بحران کوچیگری در افغانستان

نویسنده: محمد عوض نبی زاده افغانستان کشوریست کوهستانی که نزدیک به سه چهارم حصه ء آنرا کوه ها تشکیل میدهدو آب وهوای خشک و کم باران و نبود ساحات سبزوعلفچرهای کافی که بخشی از جمعیت مناطق هردوطرف سرحد میان افغانستان وپاکستان بعنوان کوچی درهنگام تا بستان به مناطق هزاره جات مرکزی وشمال کشورهجوم میبرندکه چراگاه […]

رعایت حقوق قومی، خود به معنی رعایت موازین حقوق بشری نیز میباشد

نویسنده: عباس دلجو خوشبختانه در دنيای ديجيتالی و بهم پيوسته کنونی، گسترش ارتباطات و تسریع فرآیندهای جهانی، در خلقِ هويت خواهى و آگاهي جمعي در ميان مليت ها و اقوام جهان کمک درخوری کرده و منتج به رشد گرافِ شعور و بینش سیاسی اقوام گردیده است . از آن جائیکه هویت، اصالتِ خاستگاه و تعلقات […]

تبعیض وبی عدالتی درتقسیم بودجه ی ملی افغانستان

نویسنده: محمد عوض نبی زاده درطی مدت بیش ازیکقرن اخیراقوام محروم افغانستان بارها قربانی بازیهای سیاسی ونظامی داعیه داران قدرت بوده که آنان استبداد گری واستبداد پذیری را درتارپود زنده گی اجتماعی اقوام محروم کشورنهادینه ساخته است ونظامهای استبدادی،درجامه وقبای نظام پادشاهی خاندان آل یحیی وبعدادرلباسهای گوناگون صرف نظرازتفاوت اندیشه ها وایدالوژی وازجمله موکراسی نیشداروفریبندهء […]

متن سخنرانی پروفیسور”توردیقل میمنگی” در محفل بزرگداشت از شانزدهمین سال شهادت شهید مزاری در شهر کپنهاگن کشور دنمارک

گره کورحل مسألۀ ملی در افغانستان شانزده سال بعداز شهادت استاد عبدالعلی مزاری: بازهم سالی به سفر جاویدانی مردی که زندگی و مرگش پیام مبارزه و تلاش در راه رسیدن به آزادی و عدالت را برای مردمش به ودیعه گذاشت افزوده شد و دوستداران آن شهید بزرگوار تاریخ، همانند سالیان گذشته در هرگوشه و کنار […]

لویه جرگه وسیله یِ سرکوبِ ارزشهایِ دموکراسی وقانونیت

نویسنده: محمد عوض نبی زاده افغانستان سرزمینی است که مردم آن باساختارمتفاوت, قومی , زبانی ومذهبی ، دریک جغرافیائی واحد زندگي وهرکدام ویژه گیهای قومی و اتنیکی جداگانه ومختص به خودها رادارندولی هیچیک ازاقوام ازلحاظ تعداد نفوس به تنهائی اضافه ازپنجاه فیصد نفوس عمومی کشوررا پوره کرده نمیتواند که افغانستان رامیتوان سرزمینی ازگنجنيه ها وثروتهای […]

مزاری و درک استعمار داخلی در افغانستان

نویسنده: افغانستان پور استعمار همیشه عوامل خارجی ندارد. از طرف دیگر، عوامل استعمار خارجی قابل شناسایی و محسوس است. غیر از استعمار خارجی، شیوه هایی از استعمار وجود دارد که داخلی است. این استعمار داخلی، به زودی قابل شناسایی نیست زیرا با ایدیولوژی های چون: وطن، وحدت و مواردی از این دست روپوش زده می […]

دیدگاه های شهید مزاری در مورد نظام فدرالی

نویسنده: محمد عوض نبی زاده مردم قدرشناس افغانستان درین روزها شانزدهمین سالروزشهادت استادعبدالعلی مزاری اسطورهءماندگارملی را گرامی میدارند.افغانستان تعداد کثیری ازمبارزین ملی، راازمیان اقوام گوناگون دردامنش پروریش دادندکه توانستند با مبارزات دادخواهانه خودها بنیاد ستم وبیدادگری ملی،رابچالش بکشند وشهید مزاری نیزیکی ازهمین چهره های ماندگارتاریخ ورهبربی بدیل وتعویض نا پذیرملی است که صدای برابری حقوق […]

 نامه سرگشاده مردم هزاره از سراسر جهان به نهادهای دفاع از حقوق بشر، شخصیت های شناخته شده و مقامات بین المللی

Featured Links

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

 نامه سرگشاده مردم هزاره از سراسر جهان به نهادهای دفاع از حقوق بشر، شخصیت های شناخته شده و مقامات بین المللی

© 2019 تورکیک پرس. تمام حقوق محفوظ و متعلق به سایت مردم هزاره است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز