افشار با گذشت هجده سال همچنان درانتظار عدالت

بازهم یک سال دیگر گذشت وافشار با سکوت واندوهش وبا چشمان خیره ازخون وبدن پاره پاره از خنجر، منتظر عدالت ماند. فاجعه افشار هجده ساله شد ودراین هجده سال تمام، صدای “هَــــــــل مِن نـــــاصـــرُ یَنصُـــر نـــــی” اش، تداوم یک مظلومیت تاریخی وتکرار جنایت های پشت سر هم را فریاد کشید.

امروز افشار با هجدهمین سالگردش یک بار دیگر از ما میخواهد چرا این سند مظلومیت وحق تلفی در برابر چشمان قصابانش همچنان مسکوت مانده است؟

امروز با گذشت هجده سال ازاین تراژدی بزرگ، فریاد کودکان مظلوم افشار ما را فرا می خواند تا این مسلخ وقتلگاه انسان به نام هزاره را از یاد نبرده وآنرا به عنوان یک سند زنده از قتل عام ونسل کشی در تاریخ جنایت های سیستماتیک علیه بشریت ثبت کنیم.

افشار با سیلاب های خونش امروز یک بار دیگر از ما میخواهد تا جلوی خون فروشانِ مصلحت اندیش را بگیریم ونگذاریم این خونهای به ناحق ریخته شده همچنان زیر پا گردد. وما نیز یک بار دیگر با ناله ها وضجه افشار و ویرانه اش هم صدا خواهیم شد وافشار را روایت خواهیم کرد ولی با این تفاوت که ما در برابر افشار شرمنده ایم وتا هنوز عمق این فاجعه ی غم انگیز را درک نکردیم.

ما شرمنده ایم زیرا تاهنوز قصابان این فاجعه در مقابل چشمان ما و سکوت سیاه این ویرانه ها، نه تنها به حیث مجرمان این تراژدی الم ناک محاکمه نشدند، بلکه حالا، حتا خندان تر وفعال تر از دوران ارتکاب این جنایت؛ در چوکات دولت، پارلمان، ودیگر عرصه های اجتماعی، سیاسی حضور پررنگی دارند.

در طول این هجده سال ما در کنار افشار زجر کشیدیم وروحا شکنجه شدیم ومنتظر ماندیم، زیرا فکر می کردیم تیکه داران حقوق بشر وقانون وعدالت و کسانی که داد از انسانیت می زدند، فاجعه ی به این بزرگی که در آن یک شهر انسان نابود گردید، فراموش نکرده و برای اجرای عدالت تلاش خواهند کرد.

حالا بعد از هجده سال در حالی که قصابان فاجعه افشار با تکیه بر قانون معافیت مسخره شان که برای گریختن از قانون وعدالت برای خودشان ساخته اند وفکر می کنند که دیگر دست قانون به آنها نمی رسد، با پیام واضح اعلام می کنیم که منتظر باشند” دیر یا زود عدالت از راه می رسد”. عدالت از راه می رسد وشما، با تمام پرونده های سیاه تان، به جرم همه خونهای که به ناحق ریخته اید وبه دلیل همه ویرانی های که بار آورده اید، پاسخ گو خواهید بود. سیاف، قانونی، انوری، محسنی، ربانی و… شما هیچ گاهی نمی توانید از قانون فرار کنید، این لکه های خون که از گلوی انسانهای افشار، بر پیشانی شما نشسته است تا عدالت اجرا نشود امکان پاک شدن را ندارد. به قول
شاعر که می گوید:

” خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت / دیده باشی لکه های دامن قصاب را.”

اینجا همچنان به آنهای که با معامله گری ها، مصلحت وسکوت شان این سند زنده ی مظلومیت، حق تلفی، ستم و قتل عام را میخواهند از ما بگیرند، هشدار می دهیم، قبل از آنکه خون مردم به جوش آید دست از این کار بردارند. درعین حال ما ازهمه ی انسانهای آزاده و خصوصا نسل جوان کشور که امید فردای بهتر هستند میخواهیم تا با تلاش های جدی شان افشار را از باتلاقِ سازشگري نجات دهند. حفظ افشار وتلاش در جهت اجرای عدالت وبه محاکمه کشاندن جنایت کاران وقصابان این تراژدی درد ناک یکی از مسئولیت های اجتماعی وانسانی ماست. ما با اتحاد، صمیمیت وآزاده گی، در مقابل قانون گریزان ، معامله گران و سودا گران “سکوت” ایستاده ایم وتا آخرین نفس خویش، برای کشاندن قصابان افشار ودیگر جنایت کاران در پای میز محاکمه وتطبیق عدالت انتقالی تلاش خواهیم کرد. افشار همیشه در خاطره ها زنده است وهمه آنرا به عنوان سند زنده ی تاریخ ظلم، استبداد و نسل کشی حفظ خواهد کرد.

قصابان افشار :
این نام ها در پروژه عدالت انتقالی نیز ذکر شده است.

1: برهان الدین ربانی رئیس دولت موقت
2: احمدشاه مسعود سازمان دهنده وفرمانده عمومی جنگ.
ملامحمد قسیم فهیم، رئیس ادارۀ استخبارات حکومت اسلامی، مسئول کشف که دربرنامه ریزی عملیات وجریان آن نقش عمده را بعهده داشت.
انور دنگر فرمانده جهادی فرقۀ شکردره
ملاعزت فرمانده فرقۀ جهادی پغمان
محمد اسحاق پنجشیری فرمانده لوای جهادی
حاجی بهلول پنجشیری فرمانده لوا
بابه جلندرپیجشیری فرمانده لوا
خنجراحمد پنجشیری فرمانده غند
مشتاق لعلی فرمانده کندک
بازمحمد احمدی بدخشانی فرمانده فرقۀ قرغه
همچنان دراین عملیات محمدیونس قانونی، بسم الله خان، بابه جان، حاجی الماس وگل حیدرنیزسهم ویژه را ایفا نموده اند.

3: فرماندهــــان تنظیم اتحاد اسلامی که درعملیات تهاجمی برافشارنقش عمده ایفا نموده انداینها اند:
عبدالرب رسول سیاف رهبراتحاد اسلامی، سوق و ادارۀ قطعات عملیاتی خود را به عهده داشت.
حاجی شیرعلم فرمانده فرقۀ پغمان
زلمی توفان فرمانده لوای ۵۹۷ که درکمپنی پغمان موقعیت داشت
داکترعبدالله فرمانده غند مربوط لوای ۵۹۷
جگرن نعیم فرمانده غند مربو ط لوای ۵۹۷
فرمانده ملا تاج محمدکه دربرنامه ریزی واجرای عملیات سهم داشت
فرمانده عبدالله شاه با قطعه مربوطه اش
فرمانده خنجربا قطعۀ مربوطه اش، که روزدوم به جبهۀ جنگ درافشارسوق گردید
عبدالمنان دیوانه فرمانده غند، با قطعه اش روزدوم به عملیات سوق گردید
امان الله کوچی فرمانده غند با قطعه اش روزدوم به عملیات سوق گردید
شيرین فرمانده غند با قطعه اش روزدوم به عملیات سوق گردید
ملاکچکول با قطعه اش روزدوم به عملیات سوق گردید

4: سید حسین انوری رییس شورای مرکزی حزب حرکت اسلامی به رهبری شیخ آصف محسنی با تمام قطعات مربوطه
5: تورن جنرال سید علی بلیغ با قطعات مربوط حرکت اسلامی
6: سید محمد علی جاوید فرمانده ومعاون شورای مرکزی به قطعات مربوط حرکت

شبکه سراسری مردم هزاره

Short URL: http://www.turkicpress.com/fa/?p=2938

Posted by on فوریه 12 2011. Filed under جنایات جنگی, حقوق بشر, نسل کشی و قتل عام. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Login

 نامه سرگشاده مردم هزاره از سراسر جهان به نهادهای دفاع از حقوق بشر، شخصیت های شناخته شده و مقامات بین المللی

Featured Links

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

 نامه سرگشاده مردم هزاره از سراسر جهان به نهادهای دفاع از حقوق بشر، شخصیت های شناخته شده و مقامات بین المللی

© 2019 تورکیک پرس. تمام حقوق محفوظ و متعلق به سایت مردم هزاره است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز