بیانیه فدراسیون فرهنگی غرجستان بمناسبت یادبودازشهدای فاجعهء افشا ر

نسل کشی و تصفیه قومی که منجربه قربانی ومجروح شدن صد ها تن افراد ملکی, و بی خانمانی هزاران خا نوادهء بیدفاع افشاروتخریب هزاران منزل مسکونی شد-همواره درحافظه تاریخ کشوربعنوان سند تصفیه قومی نهادینه خواهد شد. فاجعه ء22دلوافشارکه هجده سال پیش اتفاق افتاد, نقطه عطفی درتاریخ مبارزات داد خواهانه وعدالت طلبی جامعه هزاره بوده است.


حکومت برتریخواه قومی درکابل جهت گسترش غیرمشروع قدرتش فراترازموازین انسانی وبین الملی جنگ وتجاوز را درسطح شهر وخانه های مسکونی بانوعی از توحش, توسعه داده وبدستورات ارزشهای دینی احترام نگذاشت.اما مردم هزاره از این آزمون خونین مو فق برامدند چون جامعه هزاره بعد ازچندین قتل عامها و نسلکشیهای قومی هنوزهم بزندگی اجتماعی خویش در کنارسایر اقوام محروم کشور بطور مسالمت امیزادامه داده است.

فد راسیو ن فرهنگی غرجستان عقیده داردکه: افشار، شهر شهیدان وشاهد ویرانی ومرگِ ساکنان و رخسار آکنده از خراش وجان زخماگین و تنِ خراشیده اش، بر ویرانیِ تمام اخلاق، انسانی بوده است. رخسارِ پوست کنده و بی چهره گیِ این شهر، نشانگرِ قربانیانی است که مرزِ انسان و حیوان و شهر و طبیعت در یکدیگر ادغام شده اند.خانه های افشار، یک شهرتجاوزتاریخِ وسیمایِ رنگ و رو رفته فاجعه تصفیه قومی را نشان میدهد. جنایت درافشار بیش ازآنکه گفتنی یا شنیدنی باشد، دیدنی است.وجوهر تاریخِ ستم وفاجعه را که همواره درسیمایِ قتلِ عام ووحشتِ چهره گشوده است، درافشارمیتوان دید

فد راسیو ن فرهنگی غرجستان باین باوراست که: یاد آوری حوادث غیرانسانی که منجربه قتل عامهای شهروندان عادی کشور گردیده است,در واقع حکا یتگر روایت غیرحسنه و خونین دردرون جامعه ما است.وبرای اینکه چنین حوادث تلخ دوباره تکرار نگرددوعاملان جنایت توسط افکارعمومی بدقت تعقیب ودنبال شود, ذکر این رویداد های تلخ کشور به عنوان بخشی ازتاریخ معاصر افغانستان ضروری به نظر میرسدکه با عبرت گیری از آن در بهبود روابط میان اقوام کشورکمک نماید.سکوت در قبال این حوادث و قربانی کردن آن بخا طر مصلحتهای سیاسی وعبور کورکو رانه از کنار آن خطر های سیاسی واجتماعی به همراه خواهند داشت.

فدراسیون فرهنگی غرجستان خواستار پیگری حقوقی وقضائی عاملین فاجعه افشار است.که نهادهای مدافع حقوق بشروظیفه بشری دارند که آنرا پیگری نموده تااز این طریق یاد وخاطره آن شهدا برای همیش جاویدانه باقیمانده تا وارثین شهدا را تسلی روحی داده بتوانند .فدراسیون فرهنگی غرجستان مراتب همدر دی خود را با باز مانده گان شهدای فاجعه افشاراعلام میدارد.وامید وارست که خون آن افراد بی گناه حیات دهنده درخت دوستی وریشه کن کننده نها ل دشمنی درافغانستان باشد.

فدراسیون فرهنگی غرجستان

دفتر اروپایی – 12- -ماه – فبروری- 2011

Short URL: http://www.turkicpress.com/fa/?p=2945

Posted by on فوریه 12 2011. Filed under اخبار مردم تورک, چند رسانه ای, نسل کشی و قتل عام. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Login

 نامه سرگشاده مردم هزاره از سراسر جهان به نهادهای دفاع از حقوق بشر، شخصیت های شناخته شده و مقامات بین المللی

Featured Links

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

 نامه سرگشاده مردم هزاره از سراسر جهان به نهادهای دفاع از حقوق بشر، شخصیت های شناخته شده و مقامات بین المللی

© 2019 تورکیک پرس. تمام حقوق محفوظ و متعلق به سایت مردم هزاره است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز