ایتالیا: گسترش اعتراض علیه کشتار سیستماتیک مردم هزاره در افغانستان وپاکستان

شبکه ی سرتاسری مردم هزاره: روز شنبه نهم ماه جولای سال روان میلادی هزاره های ایتالیا باشرکت دریک راهپیمایی ای درمرکزشهرمیلان، کشتار سیستماتیک مردم هزاره در افغانستان وپاکستان وحملات ضد بشری طالبان کوچی برمناطق ناهور، بهسود ودایمیرداد ، قانون شکنی های تیم حامد کرزی، و گفتگوهای امتیازدهی به طالبان را محکوم نمودند.

دراین راهپیمایی ده ها تن از شهروندان ایتالیایی و اعضای کمیته های ضد نژاد پرستی دراین کشور نیزشرکت داشتند، همه باهم خواهان محوخشونت علیه هزاره ها شده وکشتاربیرحمانه، برنامه ریزی شده و سیستماتیک هزاره ها از راه های گوناگون را محکوم نموده ازجهانیان خواستند تا برای آوردن عدالت درافغانستان همکاری نمایند.

تظاهرات کننده گان با حمل شعارها وپلاکاردهای گوناگون به سه زبان، ایتالیایی، فارسی وانگلیسی، فاصله چند کلومتری را طی نموده علیه طالبان کوچی وبنیاد گران مذهبی شعارداده ازجامعه جهانی خواستند الی محو کامل بنیاد گرایی درافغانستان این کشور را تنها رها نکنند.

به گفته بعضی ازشرکت کننده گان دراین راهپیمایی، حکومت کرزی با ارتکاب اشتباهات نا بخشودنی پی درپی نه تنها کشور را به سوی یک بحران سیاسی می کشد بلکه با پشتیبانی از طالبان تروریست باعث بروزدوباره جنگ های خانماسوزداخلی نیزمیگردد.

بعضی از شعارهای تظاهرات کننده گان:

“کرزی قانون شکن، شرمت باد، شرمت باد!”
“هزاره ها را به جنگ نکشانید، ما صلح میخواهیم!”
” کشتار سیستماتیک هزاره ها دیگر بس است!”
“اقوام افغانستان همه با هم برادر و برابرند.”
“حکومت مکلف است به کوچی ها اسکان دایمی بدهد.


این راهپیمایی ساعت چهار بعد ازظهردرمیدان مرکزی ایستگاه قطارشهرمیلان آغازشد و ساعت هفت بعدازظهردرمیلان لیوناردوداوینچی (پلیتکنیک میلان) با خوانش قطعنامه ی 8 ماده ای پایان یافت.


قطعنامه جامعه هزاره در ایتالیا
شهر (میلان) 9 جون 2011

ما هزاره های اشتراک کننده در این تظاهرات، کشتار سیستماتیک مردم هزاره در افغانستان وپاکستان و اقدامات دولت افغانستان در قتل عام، کوچ اجباری، بی جا ساختن مردم هزاره از خانه های شان وایجاد ترور و دهشت توسط گروه های تروریست مانند کوچی طالبان در مناطق هزاره نشین را عمل عمدی بخاطر پاکسازی هزاره ها از افغانستان دانسته و شدیدا اعتراض می کنیم.

در این اواخر دولت های افغانستان وپاکستان به تحریک و هماهنگی با نیروهای افراطی مذهبی در این دو کشور، اقدامات ضد بشری را علیه هزاره های افغانستان تشدید نموده است که موجب ارتکاب جرایم هولناک ضد بشری شده اند.

ماضمن محکوم نمودن این جنایات، اعتراض خویش را نسبت به موارد زیل اعلام میداریم:

1. ما اشتراک کننده های این تظاهرات پیشبرد مذاکرات غیر شفاف حلقات حکومتی افغانستان با تروریستان طالبی را محکوم و آنرا مخالف منافع ملی مردم افغانستان میدانیم و معتقد هستیم که با رویکار آمدن طالبان حقوق و آزادی های انسانی پایمال می شود و افغانستان یک بار دیگر به سوی جنگ و بی ثباتی سوق داده خواهد شد.

2. ما حاضرین در این گردهمایی، جنایات و تخریبکاری طالبان را که به نام کوچی ها در ناهور غزنی، انجام شد، تقبیح و دولت حامد کرزی را در دست داشتن به این جنایات شریک میدانیم.

3. از آغاز بهار امسال مناطق هزاره نشین افغانستان مطابق یک پلان هماهنگ از طرف دولت افغانستان، استخبارات پاکستان و طالبان زیر پوشش کوچی طالبان آغاز گردید که مردم این مناطق را از اکمالات مواد مورد ضرورت و رابطه با مرکز و محلات همجوار محروم کرد. این محاصره تا حال پابرجا است و شرایط زندگی را برای مردم هزاره دشوار ساخته و آنها را مجبور به مهاجرت و بی جاسازی می کنند. ما این اقدام دولت افغانستان و افراطیون مذهبی پاکستان را محکوم کرده از جامعه جهانی تقاضا می کنیم که به خاطر جلوگیری از فاجعه انسانی در مناطق هزاره نشین افغانستان اقدام جدی نمایند.

4. ما افراد حاضر در این تظاهرات، فیصله محکمه اختصاصی حکومت افغانستان را که 62 وکیل پارلمان افغانستان را سلب صلاحیت کرد، غیر قانونی و دسیسه آمیز دانسته و معتقد هستیم که این کار حکومت، کشور را بسوی بی ثباتی و جنگ داخلی سوق میدهد.

5. ما هزاره های مقیم ایتالیا از مردم و حکومت ایتالیا صمیمانه تقاضا می کنیم که بخاطر نجات یک مردم که در حال نابودی هستند بی تفاوت نباشند و دین انسانی شان را در کمک با مردم هزاره در افغانستان اجرا نمایند.

از آنجاییکه حکومت ایتالیا در کانفرانس روم درسال 2007 مسئولیت بازسازی قوه قضاییه افغانستان را عهده دار شده بود، این امر دَین این کشور را در تامین عدالت و جلوگیری از ظلم، ستم وتجاوز بیشتر می سازد.

ما هزاره های مقیم ایتالیا از مردم و حکومت ایتالیا تقاضا می کنیم که با وارد نمودن فشار بالای حکومت افغانستان، و درهم شکستاندن محاصره خبری، مردم هزاره را از نابودی نجات بدهند و حضور نظامی شان را با تامین عدالت و تطبیق قانون در افغانستان برجسته تر و سازنده تر بسازند.

در حالیکه سربازان ایتالیا بخاطر تامین امنیت و عدالت در افغانستان خون میریزند و قربانی میدهند، حکومت حامد کرزی قتل عام و بی عدالتی و بی قانونی را شعار خود ساخته و حکومت جنایتکارش با حمایت جامعه جهانی از جمله حکومت ایتالیا حراست میگردد.

از مردم و حکومت ایتالیا تقاضا می کنیم که بخاطر احترام به روح سربازانی که در افغانستان جان های شیرین شان را از دست داده اند، از جنایات حکومت کرزی در نابودی مردم هزاره جلوگیری نمایند.


6. ما اشتراک کننده های تظاهرات امروزی حمله طالبان را بر مکتب دختران در ولایات غزنی، دایکندی و بامیان را یک عمل ضد انسانی و اقدام عمدی علیه رشد و ترقی زنان هزاره دانسته وآنرا شدیدا تقبیح می کنیم.

7. ما هزراه های مقیم ایتالیا قتل جواد ضحاک رییس شورای ولایتی بامیان را ترور سیاسی از جانب طالبان با هماهنگی حکومت افغانستان و پاکستان دانسته و آنرا اقدام عمدی بخاطر نابودی شخصیت های سیاسی هزاره می دانیم و به حیث یک امر وحشتناک ضد مردمی محکوم می کنیم.

8. ما هزاره های مقیم ایتالیا از نهاد های حقوق بشری در افغانستان و جهان، سازمان های جهانی، جامعه جهانی، همه اقوام و ملیت های افغانستان، نهاد های فرهنگی، رسانه های افغانستان در داخل و خارج، نهاد های مذهبی، سازمان های خیریه و بشردوستانه و همه افراد بشر تقاضا می کنیم که به حکومت افغانستان فشار وارد نمایند تا از چنین فجایع هولناک انسانی در سرنوشت سومین قوم سا کن در افغانستان جلوگیری شود.

هزاره های ایتالیا:

اکثریت مهاجرین و پناهنده گان افغانستانی مقیم ایتالیا را هزاره ها تشکیل میدهند. این جوانان هزاره کسانی اند که به دلیل اعمال ظلم، تبعیض نژادی، کوچ اجباری و کشتار جمعی بالای شان ازافغانستان فراری شده اند و درایتالیا پناهندگی اخذ کرده اند.

جامعه هزاره های ایتالیا تا هنوزدراین کشور نوپا است و به صورت کافی برای ایتالیایی ها معرفی نگردیده است. تا چندی پیش معلومات ناچیزی که مردم ایتالیا درمورد هزاره ها داشتند فقط به رمان “باد بادک باز” نوشته خالد حسینی محدود می شد، اما اخیرا نشر دو سه کتاب درایتالیا ازسرگذشت جوانان هزاره ، تا جایی مردم هزاره را به جامعه ایتالیا شناسانده است. هزاره های ایتالیا امید وار است؛ جوانان هزاره درسایرکشورهای جهان نیز با نوشتن کتاب، خاطرات، یاد داشت ها و مقالات، مردم شانرا بیشتر به جهانیان معرفی نمایند.

هزاره ها با چهره های خاص ترک- مغولی شان یکی از پراکنده ترین اقوام افغانستان است که درهرکشوردنیا مهاجر و پناهنده دارد. قتل عام های مکررتاریخی مردم هزاره، آنها را بارها و بارها مجبور به ترک خانه و دیارشان نموده که تاهنوزهم هزاره ها درکشورهای مختلف دنیا درجستجوی پناهگاه امن برای زندگی بدون ترس، تبعیض و تهدید هستند.

هزاره های ایتالیا معتقدند، فضای باز ودموکراتیک کشوری که درآن ساکن شده اند، حقی به آنها داده که حتی درکشورخود شان به دلیل تبعیض نژادی ازآن محروم بوده اند؛ آنها حق دارند با برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و سردادن فریاد اعتراض دربرابر بی عدالتی و محرومیت ازحقوق اولیه انسانی شان در تغییر وضعیت موثر باشند. مردم هزاره در تمام کشورهای جهان می توانند با استفاده ازآزادی بیان وحق اعتراض، صدای شانرا بدون ترس و هراس از پیگرد، شکنجه ویا تهدید بلند کنند.

هزاره های ایتالیا باورمندند، با ایجاد یک هسته قوی دربیرون کشورمیتوان برپروسه دموکراتیزه نمودن افغانستان فردا نقش اساسی ای ایفا نمود.

شبکه سراسری مردم هزاره به سایرهزاره های جهان نیز توصیه می نماید، مانند هزاره های آسترالیا و هزاره های ایتالیا به اعتراضات شان علیه تبعیض نژادی و کشتار سیستماتیک مردم شان درافغانستان و پاکستان ادامه داده و دامنه این اعتراضات را هرچه بیشترگسترش دهند تا صدای ما به نقاط مختلف جهان رسانیده شود.

هرنوع استفاده از عکس ها بدون ذکر منبع مجاز نیست.

خبرگزاری ترکان افغانستان

Short URL: http://www.turkicpress.com/fa/?p=3152

Posted by on جولای 12 2011. Filed under اخبار مردم تورک, اروپا, چند رسانه ای, کوچ اجباری, نسل کشی و قتل عام. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

 نامه سرگشاده مردم هزاره از سراسر جهان به نهادهای دفاع از حقوق بشر، شخصیت های شناخته شده و مقامات بین المللی

Featured Links

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

 نامه سرگشاده مردم هزاره از سراسر جهان به نهادهای دفاع از حقوق بشر، شخصیت های شناخته شده و مقامات بین المللی

© 2019 تورکیک پرس. تمام حقوق محفوظ و متعلق به سایت مردم هزاره است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز