خطرات تفاهم با طالبان

عزیز احمد فرد

نه سال بعد از شکست طالبان، امروز صحبت از برگشت آنان نیست، ولی صحبت از مذاکره و تفاهم با طالبان است. این موضوع ایجاب میکند که برگردی به دوران طالبان کنیم و خطرات احتمالی این تفاهم و مذاکرات را بررسی کنیم.

یکی از ساحاتی که در آن طالبان در زمان زمامداری خود، بسیار برخورد افراطی کردند، منزلت، حقوق و طرز زندگی زنان بود. برعکس طی نه سال حکومت آريالای کرزی، در این زمینه پیشرفت های مهمی صورت گرفت. امروز، در صورتیکه مذاکرات با طالبان پیشرفت کند، ترس از عقب نشینی حکومت در همچنین مسایل مهمی وجود دارد. برای بررسی این موضوع، پای صحبت خانم شکریه حیدر میرویم و با ایشان، به جمعبندیی از پیشرفت های این نه سال اخیر و خطرات احتمالی مذاکره با طالبان میپردازیم.

شکریه حیدر

(08:10)

به گفتۀ شکریه حیدر، از 1194 تا 2001 گروه اختناق طالبان، تمام حقوق حقه، اساسی و انسانی زن را توسط فتوا های خود از بین برده بودند. طی این نه سال اخیر شرایط تغیر کرد و امروز در نهاد های سیاسی افغانستان زنان حضور دارند. شرکت زنان در امور اجتماعی خواست مردم بود و به گفتۀ خانم حیدر، چه آقای کرزی میخواست و چه نمیخواست، باید این تغیرات بوجود می آمد.

در مورد احتمال برگشت طالبان خانم شکریه حیدر میگوید که امروز دیگر طالبان نمیتوانند افغانستان را به خود تسلیم کنند، بلکه، اگر بیایند، باید خود آنان تسلیم مردم شوند. در نهایت خانم حیدر اضافه میکند که مسئله، برگشت طالبان نیست، مسئله، زد و بند های خارجی طالبان است که از طریق طالب، کدام دولت میخواهد چه سیاستی را در افغانستان پیاده کند.

http://www.persian.rfi.fr

Short URL: http://www.turkicpress.com/fa/?p=390

Posted by on جولای 25 2010. Filed under افغانستان, چند رسانه ای, حقوق زنان. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Login

 نامه سرگشاده مردم هزاره از سراسر جهان به نهادهای دفاع از حقوق بشر، شخصیت های شناخته شده و مقامات بین المللی

Featured Links

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

 نامه سرگشاده مردم هزاره از سراسر جهان به نهادهای دفاع از حقوق بشر، شخصیت های شناخته شده و مقامات بین المللی

© 2019 تورکیک پرس. تمام حقوق محفوظ و متعلق به سایت مردم هزاره است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز